Inspectie watersysteem El Salto

Onze junior coöperant Marie was deze week in El Salto, waar het watersysteem werd geïnspecteerd in het kader van een mogelijke heropstart. 

"El Salto ligt op het kruispunt tussen Muisne en Chamanga, twee zones waar heel wat mensen getroffen werden. Men voelt er dan ook heel wat spanning. Gisteren begeleidde ik de hoofdingenieur op het terrein om het watersysteem te evalueren. Wachtend op de operator van het systeem keek ik vanuit de auto stil toe naar één van de 'herbergen' waar getroffenen tijdelijk worden onderbracht. Hoe tijdelijk is niet duidelijk. Wat wel duidelijk is, is dat 'herberg' een eufemisme is voor wat stukken plastic, ondersteund door houten palen en bamboe. Mensen eten en slapen er op de betonnen grond. Zelfs de naam tentenkamp verdient dit geïmproviseerd onderdak niet (*). Een tiental kinderen speelden er al etende. Errond slingerden plastic verpakkingen. Een meisje begon ze op te rapen en te verzamelen in een zak. Terwijl we wachtten kwamen er drie tankwagens met water voorbij. Water van onbekende kwaliteit.

(* Het moet gezegd worden dat niet alle 'herbergen' er even slecht bij staan als deze.)

Gezien de tijdelijkheid en onzekerheid van de waterhulp is het noodzakelijk om aan oplossingen op langere termijn te denken. De infrastructuur van het drinkwaterstation in El Salto is nog in redelijke staat, maar er is een nieuw afvoersysteem nodig, er is werk aan het elektrische deel en er is nood aan een nieuwe pomp. Elektrische watersonderingen zullen uitwijzen welke bron geschikt is om het systeem te voeden. Het moet mogelijk ook uitgebreid worden, maar het is nog te vroeg om daarover te oordelen. De operator drukte interesse uit vanuit de gemeenschap om het beheer van het watersysteem terug op nemen, met een vernieuwd bestuur. Het systeem van El Salto verschafte oorspronkelijk water aan 71 families, maar de ingenieur zal ook rekening moeten houden met de naar schatting 60 families uit Muisne en Chamanga die na de aardbeving onderkomen in het dorp hebben gevonden. Tegen eind volgende week zou hij een eerste schatting van de kosten klaar hebben."

 

  • Tekst en foto's: Marie Herman

Een gift voor onze hersteloperaties in Ecuador is mogelijk via de 'Doneer'-knop op onze website, of door over te schrijven op BE22 5230 8036 1747 met mededeling 'aardbeving Ecuador'.

 

Lees de andere updates: