"Één met de equipe van Join For Water"

Daysi Rodriguez, directrice van CEFODI en Katrien Van Hooydonk, coördinatrice van de programmadienst van Join For Water © Dries Moorthamers

CEFODI is al jaren partner van Join For Water in Ecuador. Onlangs was directrice Daysi Rodríguez in Gent voor een onderhoud met de Provincie Oost-Vlaanderen, een van de grote financiers en partners van CEFODI. Daysi is duidelijk van alle markten thuis: “Ik bestuur de organisatie en stippel de strategie uit. Daarnaast vertegenwoordig ik CEFODI bij de lokale overheden, en elke dag ben ik op zoek naar nieuwe financiering, een hele uitdaging. Soms ben ik de orkestleidster van de boîte, maar evengoed ben ik de ook de conciërge van het kantoor.”

Kan je even toelichten wat CEFODI precies doet?
“CEFODI richt zijn pijlen op de duurzame en integrale ontwikkeling van de provincie Esmeraldas in Ecuador. Onze organisatie begeleidt lokale cacaoboeren, ondersteunt drinkwatercomités, assisteert gemeenten in drinkwatervoorziening, en zet zich in voor het het beheer van natuurlijke rijkdommen. We zijn actief in heel wat thematische overlegplatformen rond cacao, water, toerisme, voedselzekerheid, visserij… CEFODI is de uitvoerder van de drinkwaterprojecten van Join For Water EC (*) en werkt daarvoor nauw samen met de ngo’s van de provincie en de lokale begunstigden.”

Wat zijn volgens jou de grootste uitdagingen met betrekking tot water en sanitaire voorzieningen in Ecuador?
“Alles begint in de eerste plaats bij de gemeenten. Zij moeten hun verantwoordelijkheden kennen, opnemen en uitvoeren. Zij zijn immers verantwoordelijk voor de drinkwatervoorziening. De gemeenten moeten inzien dat de toegang tot drinkwater belangrijk is voor àlle gemeenschappen in hun regio, en wij helpen hen daar bewust van te zijn. CEFODI staat de gemeenten en drinkwatercomités ook bij om zich beter te organiseren, want vaak hebben ze niet de technische en financiële capaciteiten om de drinkwaterinfrastructuur te beheren, hoewel dat wel van hen verwacht wordt. Daarnaast ligt er een grote uitdaging bij het beschermen van de stroomgebieden in de provincie Esmeraldas.”

Hoe verloopt de samenwerking met Join For Water?
“Aanvankelijk had CEFODI vooral ervaring in landbouw en cacao. Dankzij Join For Water hebben we nu ook heel wat expertise rond drinkwater en sanitatie. Join For Water was altijd erg bereid om kennis te delen, en dat wordt erg gewaardeerd. We hebben altijd heel complementair samengewerkt om de levenssituatie van de bevolking van Esmeraldas te verbeteren. We hebben ons altijd één gevoeld met de equipe van Join For Water en hopen dat we op die manier kunnen blijven verder werken met Join For Water EC.”


(*) Ecuador is een land in volle ontwikkeling, waarbij er ook meer mogelijkheden ontstaan voor lokale organisaties. Onze equipe ter plaatse heeft zich vorig jaar omgevormd tot een lokale organisatie - een non-profit naar Ecuadoraans recht. Join For Water steunt dit initiatief tot verzelfstandiging en zal ‘Join For Water EC’ de komende twee jaar financieel en inhoudelijk blijven ondersteunen als lokale partner voor ons meerjarenprogramma. Join For Water EC zal eigen activiteiten en bijkomende projecten opstarten zodat haar toekomst op lange termijn verzekerd is en zodat de organisatie kan blijven bijdragen tot de ontwikkeling van Ecuador.